• slideshow1
thông báo  / Văn bản pháp quy
Giá nước năm 2012
03-08-2012 | Nguồn: Btrewaco - P. Kinh doanh

 

Giá + 5% thuế VAT

Phí môi trường

Giá thanh toán trên hóa đơn

Ghi chú

1. TP Bến Tre và huyện Châu Thành (1)

 

 

 

 

- Giá nước sinh hoạt

8.000 đ 

200 đ 

8.200 đ 

 

- Giá nước HCSN

8.200 đ 

200 đ 

8.400 đ 

 

- Giá nước cho SX

8.500 đ 

250 đ 

8.750 đ 

15 m3 giá sinh hoạt

- Giá nước KD-DV

9.000 đ 

400 đ 

9.400 đ 

2. Huyện Giồng Trôm và huyện Chợ Lách

 

 

 

 

- Giá nước sinh hoạt

7.000 đ 

200 đ 

7.200 đ 

 

- Giá nước HCSN

7.200 đ 

200 đ 

7.400 đ 

 

- Giá nước cho SX

7.500 đ 

250 đ 

7.750 đ 

15 m3 giá sinh hoạt

- Giá nước KD-DV

8.000 đ 

400 đ 

8.400 đ 

Quyết định  số 20/2012 QĐ-UBND 03/8/2012 áp dụng từ 13/8/2012

(1) Bao gồm xã Sơn Phú huyện Giồng Trôm

 

 

Download Quyết định giá nước năm 2012 (.pdf)

TIN TỨC KHÁC