• slideshow1
thông báo  / Thông báo khác
24-02-2012 | Nguồn: Btrewaco - P. Kinh doanh

Trong thời gian qua trên phạm vi toàn tỉnh có rất nhiều trường hợp kẻ trộm lấy cắp đồng hồ nước, tuy đã nhiều lần thông báo trên  đài phát thanh, truyền hình, Công an các địa phương để khách hàng cùng cảnh giác và tự bảo quản.