• slideshow1
tin tức sự kiện  / Tin tức công ty
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
21-12-2018 | Nguồn:

Ngày 20 tháng 12 năm 2018, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020, bầu Chủ tịch HĐQT; bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2020; xem xét thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, trình chọn đơn vị thẩm định giá tài sản để thực hiện thoái vốn Nhà nước vào năm 2019 và một số nội dung khác. 


Tham dự Đại hội có các đồng chí Đại diện UBND tỉnh Bến Tre; Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đại diện Sở Tài chính; Đại diện Sở LĐTB&XH; Đại diện Sở Nội vụ; Đại diện Sở Xây dựng; Đại diện Đảng ủy khối Doanh nghiệp và 60 đại biểu cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Đại hội đã trình và lấy ý kiến thông qua quyết định từ nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị do đến tuổi nghĩ hưu; Đại diện UBND tỉnh Bến Tre (Chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty) công bố các quyết định của về việc cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre; Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020, bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2018.

Đại hội đã bầu bổ sung ông Trần Hùng và ông Trần Thanh Bình là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020. Hội đồng quản trị bầu bà Nguyễn Thị Diễm Phượng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông Trần Hùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc; thống nhất ý kiến bổ nhiệm ông Trần Thanh Bình và ông Phan Thanh Bình giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc; Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Lê Văn Phong làm Trưởng ban, ông Nguyễn Đình Huấn và bà Ngô Thị Hồng Vân _ thành viên

 

 

 

Đại diện Sở KH&ĐT, Sở Tài chính tặng hoa chúc mừng HĐQT và Ban Kiểm soát

 

 

Cũng tại Đại hội này, Cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (lần thứ tư) và Tờ trình việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thẩm định giá để thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ cho việc thoái vốn nhà nước vào năm 2019; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

 

Một số hình ảnh tại đại hội cổ đông bất thường năm 2018:

 

 

Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng và ông Phan Đình Tân tặng hoa tri ân ông Phạm Chí Vũ và bà Hồ Thị Bích Hà

 

 

 

 

 Ông Nguyễn Minh Cảnh - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố các quyết định của UBND tỉnh Bến Tre

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng - Chủ tịch HĐQT Công ty đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

 

 

 

 

Bài, ảnh: Trần Thanh Bình

TIN TỨC KHÁC