• slideshow1
Đơn vị trực thuộc
Xí nghiệp Tư vấn Xây dựng
Địa chỉ: 103 đường Nguyễn Huệ TP Bến Tre  Bến Tre
ĐT: (0275) 3811521

 

 

Tư Vấn Thiết kế : Các công trình dân dụng và công nghiệp, chuyên ngành cấp thoát nước, thoát nước bẩn, xử lý nước thải.

ĐƠN VỊ KHÁC