• slideshow1
Đơn vị trực thuộc
Nhà máy nước Sơn Đông
Địa chỉ: Ấp 2 xã Sơn Đông, TP Bến Tre  Bến Tre
ĐT: ( 0275) 3822305

Xây dựng năm 1968 được cải tạo  năm 2004 và 2012
Công suất  31.900 m3 ngày đêm.
Cung cấp nước sinh hoạt cho 34.688 khách hàng và các khu công nghiệp.
Nguồn nước mặt từ kinh Thanh Bình và từ đường ống chuyển tải  þ 600 từ kinh Bến Rớ, huyện Châu Thành.

ĐƠN VỊ KHÁC