VIDEO CLIPS
Công trình băng sông Cấp Nước Bến Tre
Đơn vị trực thuộc
Chi nhánh Cấp nước Chợ Lách
Địa chỉ: Ấp Tân Phú xã Sơn Định huyện Chợ Lách   Bến Tre
ĐT: (0275) 3871059

Xây dựng năm 2000 và 2011
Công suất 3.600m3/ngày đêm.
Cung cấp nước sinh hoạt cho 3.269 khách hàng.
Nguồn nước lấy từ  Sông Tiền Giang

ĐƠN VỊ KHÁC