VIDEO CLIPS
Công trình băng sông Cấp Nước Bến Tre
Đơn vị trực thuộc
Nhà máy nước Hữu Định
Địa chỉ: 81A -QL 60 Xã Hữu Định huyện Châu Thành  Bến Tre
ĐT: (0275) 3834377

 

Xây dựng năm 2005.
Công suất 10.500 m3/ngày đêm.
Cung cấp nước sinh hoạt cho 2.347 khách hàng và khu công ngiệp Giao Long.
Nguồn nước ngầm lấy từ 10 giếng khoan + Nước mặt

ĐƠN VỊ KHÁC