VIDEO CLIPS
Công trình băng sông Cấp Nước Bến Tre
Đơn vị trực thuộc
Chi nhánh Cấp nước Giồng Trôm
Địa chỉ: Số 005 khu phố 3 Thị trấn Giồng Trôm  Bến Tre
ĐT: (0275) 3861825

 

Xây dựng năm 2006 + nâng cấp 2013

Công suất 6.000 m3/ngày đêm

Cung cấp nước sinh hoạt cho 9.915 khách hàng

Nguồn nước mặt lấy từ  TP Bến Tre + Lương Quới

ĐƠN VỊ KHÁC