VIDEO CLIPS
Công trình băng sông Cấp Nước Bến Tre
Đơn vị trực thuộc
Nhà máy nước An Hiệp
Địa chỉ: Lô A1-A5 Khu công nghiệp An Hiệp, xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre  Bến Tre
ĐT: (0275)3866899
ĐƠN VỊ KHÁC